[Fütüristika!] arşiv düzenlemesi için bakım çalışması yapmaktadır | [Futuristika!] is under maintenance

Şartlar, gizlilik ve çerezler

GİZLİLİK

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı; (“Fütüristika”) tarafından www.futuristikaorg adresinden işletilmekte olan internet sitesinin (“Site”) kullanımı sırasında kullanıcılar tarafından verilen veya sair şekillerde Futuristika tarafından toplanan verilerin kullanımına ilişkin hususları düzenlemektir. Gizlilik Politikası, Kullanım Koşulları’nın eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

Futuristika, Site üzerinden kendisine iletilen iletişim ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri Kullanım Koşulları ve işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam doğrultusunda bilmesi gereken çalışanları, alt yüklenicileri ve bağlı kuruluşlara ifşa edebilecek, bunlar dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Futuristika, kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi taahhüt etmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, kullanıcılar ile temas kurmak veya kullanıcıların Site’deki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Futuristika, önceden anonimleştirilmesi kaydı ile kullanıcılara ait kişisel verileri ve kullanıcının Site üzerinde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kişisel veri niteliğinde olmayan bilgileri istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Futuristika ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken süre saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Futuristika’da yayımlanan çalışmalara yapılacak yorumlarda tahkir, tezyif, tekfir içeren ifadelere başvurulması durumunda yorum uyarı yapılmaksızın kaldırılır ve yorum sahibinin hesabı süresiz kapatılır ve bu eylemleri gerçekleştirenlere karşı hukuki haklar saklıdır.

Futuristika ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcılara ait her türlü bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

Kullanım Koşulları başta olmak üzere ilgili kullanıcı ile akdetmiş olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,

Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi,

Kullanıcının haklarını korumak veya güvenliklerini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.

İÇERİĞE DAİR HUKUKİ SORUMLULUK

Futuristika web dergisinde, eklerinde, alt alan adlarında yayımlanan yazıların, yorumların içeriğinden imza sahipleri sorumludur. Burada yayımlanmış olmaları, bu görüşleri kısmen ya da tümüyle benimsediğimiz anlamına gelmez. Yazılarda belirtilen görüşler yazının yayınlandığı an için geçerlidir ve bu görüşlerin zaman içinde değişmeyeceği anlamına gelmez. Yazılarda linklerinin verilmiş olması, linki verilen her türlü görsel/işitsel/metin içeriği kısmen ya da tümüyle benimsediğimiz anlamına gelmez.

YAYIN HAKLARI

Futuristika’ya gönderilen her türlü görsel, işitsel, metinsel ve benzeri çalışmalara yönelik olarak Telif Hakları Kanunu’nda “sahibinin hususiyetini taşıması, şekillenmiş olması, kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi ve fikri bir çabanın sonucu olması” olarak tanımı yapılan ve maddi bir kazanım getirmesi beklenen ürünlerin yayımından doğan telifi -bu hakkı tanımakla beraber- ödemez.

Futuristika’ya gönderilen ancak yayımlanmayan çalışmalar üçüncü şahıslarla paylaşılmaz, geri gönderilmez.

Futuristika’da, dergi yazarlarınca yayımlanan metinleri ve diğer çalışmaları sözde uygar dünya adına sahiplendik ve Creative Commons lisansıyla para kazanmak amaçlı kullanılması dışında paylaşıma açtık. Bilginin serbest dolaşımını savunuyoruz fakat yine de, muhakkak kullanmak isterseniz, haber vermenizi, metinleri tümüyle değil alıntı yaparak kullanmanızı, mutlaka direkt bağlantı vererek kaynak göstermenizi, görsellere siteden direkt bağlantı/link vermemeniz gerekmektedir. Aksi ve diğer tüm yayın haklarının ihlali durumunda Futuristika’nın hukuki hakları saklıdır.

ÇEREZLER

Futuristika, kullanıcıların Site’yi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin, üyenin ya da ziyaretçinin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Futuristika gereken hallerde üyelerin IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Site üzerinden başka uygulama ve platformlara link verilmesi mümkün olup, Futuristika bu uygulama ve platformların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Futuristika, işbu Gizlilik Politikası’nı dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Futuristika’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Giriş

Kullanıcı adı veya epostanızı giriniz