kullanılmamış
veya az kullanılmış olan
eski karşıtı
oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş
o güne kadar söylenmemiş görülmemiş gösterilmemiş olan
en son edinilen
tanınmayan bilinmeyen
daha öncekilerden farklı olup
eskisinin yerine gelen
“yeni”


“Yeni” görsel ve işitsel sanat akımları ve temsilcilerini çizgisel olmayan anlatım biçimlerine özgürlük tanıyarak, kişi zaman ve mekan kıstaslarında olabildiğince bağımsız kurgulanmasına rağmen gerçeğin mümkün olduğunca çıplak yansıtılması etiğini öncelikli benimsemiş bir üslupla yola çıkmaktadır. Büyük bir kolektifin yön tayin edeceği bu saf devinim; düş ile somutun yan yana büyük bir uyum içerisinde dans edecekleri zaman parçacıkları oluşturmak, hayal ürünü hareket ve yerleştirmeleri spiral altüst oluşlar ile hayata akıtmak hepsinden önemlisi sanatçıları şimdiye kadar hissedilmemiş derecede bağımsız görüntülemeyi arzulamaktadır.