Vüs'at O. Bener'in  Dost-Yaşamasız adlı öykü kitabındaki öykülerin dış mekân kullanım tasnifi 1