“bir efsane, kadıköy civarından çıktığı sanılır. bardak ustasıdır aynı zamanda. çevirir aynı zamanda. düzeltir aynı zamanda. içki alemlerindeki namı tüm dünyaya yayılmıştır aynı zamanda. zamanımızın bir kahramanı.”*