Görsel anlatıma espri katmak beyinden çok, yürekten gelen bir davranıştır.

Doğru bir espri, kahkahaya boğmak yerine sessiz bir gülümseme yaratır ki; bu çok daha derindedir ve iz bırakır.

Gerçek bir mizah anlayışı, sorunu çok daha fazla ciddiye almak demektir.