Al Farrow’un Reliquaries/Rölikerler isimli heykeller serisi silah parçalarından, kurşunlardan ve kemiklerden yapılmış. Silahların toplumlar üzerindeki etkisinin, savaşlar ile din olgusunun yüzyıllardır yanyana duruşunun göstergesi olan çalışmalarda, Tanrı adına savaş kararı verenler, Haçlı seferi emri veren Papalar, ölüm fetvaları veren Ayetullahların izi sürülüyor.

Al Farrow Rölükerler çalışması (Tam sayfa)[simpleviewer=90,700,800]

Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someonePrint this page