I. Rüyalar için gelecek tasarımı

General Motors’a ait olan Motoroma fuarında 1956’da gösterilen “Design for Dreaming/Rüya için tasarım” isimli filmde, geleceğin arabaları, hatta geleceğin mutfağı yansıtılır. Populexe (Futurist mimarinin) örneklerindendir.
Bu (bize göre) gerçeküstü müzikalde, güzel bir ev hanımı “Yarının mutfağı”nda yer alan oyuncakları tanıtmaktadır. Bir bilgisayar kartından veri okuyan makineler temizlik yapıyor, mutfakta camdan yapılmış buzdolabı yer alıyor ve hatta üzerinde doğumgünü mumlarıyla birlikte pasta yapabilen fırın da bulunuyor. Böylesi bir teknolojiyle mesut olan ev hanımı ise Motoroma’da gördüğü Firebird II ile iyice mutlu oluyor ve geleceğin karayolunda teknolojiye duyduğu aşkı anlatan bir şarkıyla ilerliyor.

II. Renkli telefonlar mesut evler

1956 yapımı Once Upon a Honeymoon/Balayı ise American Telephone and Telegraph Co. (AT&T) ile Bell System sponsorluğunda çekilmiş ve renkli telefonların evlerde ne kadar önemli bir dekorasyon nesnesi olduğunu anlatan bir müzikal. Bu müzikal masalda, yeni bir ev hayal eden çifte yardım eden melekler var. Evin hanımı, en son ev aletleriyle dolu bir yaşam alanının ne kadar güzel olabileceğini hayal ediyor. Meleklerin yardımıyla tabi…

III. Sihirli dokunuş
1961 yapımı A Touch of Magic / Sihirli bir dokunuş isimli filmde, yine 1950’li yıllarda öne çıkan, kimi çevrelerde “2. Dünya Savaşı sonrası futurizm” olarak da geçen, Amerikan toplumunun baskın olduğu gelecekçilik etkisiyle tasarlanmış/hayal edilmiş “geleceğin” arabaları, geleceğe dair fikirler gösteriliyordu.

IV. Geleceğin arabaları
1960 yapımı “Cars of the future/Geleceğin arabaları” 21 Mayıs 1948 yılında gösterime girdi. 1960 yılında üretilecek arabalara şimdiden sahip olun diye reklamı yapılıyordu.

V. Amerikan bakışı, amerikan rüyası
1958 yapımı gelecekçi filmde ise, hem futurist arabalar hem de endüstriyel görünümüyle öne çıkan iç ve dış mimari ile eşyalar gösteriliyordu. Üç bölümden oluşan film, o dönemde Amerikan toplumuna sunulan gelecek hayalini resmetmesi açısından önemli.
Filmlerin ortak noktası, Amerikan toplumuna sundukları bir gelecek hayali. Aslında reklam filmleri olarak yapılmış olan bu çalışmalarda, ilerleyen yıllarda ABD toplumunun (dolayısıyla dünyanın) gidişatına yoğun etki yapacak tüketim kültürü izleri rahatlıkla okunabilir. Suyun öte yanından ise, hem tasarım hem de üretim anlamında, ABD toplumunun artık ne kadar geride olduğunu da göstermektedir. Bir nevi “gerçekleşmeyen geleceğe ait” bu filmler, retro futurizmin önemli örneklerinden.
V-a.

V-b.

V -c.