website statistics

Aylık Arşiv: Temmuz 2012

[Harfhane] İlhan Berk’in özür dilediği patates gibi gerçek bir yayınevi

Harfhane yeni, bağımsız ve küçük bir yayınevi. Yeni denince bakış açısındaki yenilik, bağımsız denince sistemin şekillendirdiği yayıncılık anlayışına alternatif yaratma çabası, küçük denince ise harflere ve yazıya yaklaşımını büyüklüğü göze çarpıyor aslında. Harfhane'nin hikayesini Gülçin Sesil Sar Karasulu'dan Futuristika! için Recep Şener dinledi. Harfler ve insanlar yanyana, kitaplar ve yaşam tüm hızıyla...

Dil ve denizlerin gereğinden uzun düşleri

Kara'dan anakaraya mektup var.
video

[Spiritualized, A Banquet, Hahn & Hauschka]

Bu hafta dikkatimizi çeken bir kısım yeni musikiye dair vidyolar.

Özgür nehirler için büyük atlama

Doğa Derneği sizi denizlere, nehirlere çağırıyor: Suyla olan bağımızı yeniden kurmak için nehirlere, onların beslediği göllere ve denizlere atlayacağız... 

[Post Köpek] Midye tavacınızın onayladığı tek fanzin!

Müşkülpesent, extraordiner, tokat gibi fanzinin müsebbibi Can Kemal anlatıyor.