website statistics

Aylık Arşiv: Eylül 2011

Robert and the Roboters

Doğu Almanya kökenli enstümental rock'n'roll-surf yapan güzide insanların ekibi.

G ve Z

G’ ve ‘Z’ diye iki tane kahramanımız var deyip, mantıklı şeyler içeren mantıklı şeyler yazmayı o kadar çok isterdim ki anlatamam. Lakin hafiften de anlaşılmaya başlandığı gibi bu ‘G ve Z’ aslında ‘geveze’yi geveze bir şekilde yazmış olmaktan, gevezelik edeceğimi daha baştan, daha başlıktan belli etmeye çalışmış olmaktan başka bir şey değil.
video

Bare bones

Alex Turvey ve karanlık folk video film çalışmaları

Ses, anlatı ve tutarlılık: Muhalefet için yüksek standartlar

Ali Ersen Erol, Üçüncü Konuşurken başlığı altında sürdürdüğü yeni yazısında, muhalif olmanın doğru algılanıp algılanmadığına bakıyor. Muhalefetin egemen güçlere karşı ses, kültür ve anlatı kavramları üzerinden mevcudiyetinin haline sıradışı bir yaklaşım.

Amerika’da Hegelci bir kömün denemesi

Amerika'da bir grup filozofun, kent yönetimi iddiasıyla yola çıktığı felsefe topluluğu denemesi